facts, rumors and speculations about Imint AB

Imint mot svarta siffror?

1500 words 7 minutes

Det är väldigt svårt att göra prognoser i bolag som Imint. Allting förändrar sig jättefort. I denna artikel försöker vi trots det att göra gissningar om framtiden genom att göra gissningar kring priser och volymer. Det blir mycket gissningar och spekulationer. Vi ska nedan steg för steg resonera oss fram till en gissning för utfallet av Q3 som kommer att rapporteras den 24:e november. Först då vet vi hur fel dessa gissningar är. Fram till dess är det upp till läsaren att göra sina egna bedömningar av resonemanget och dra sina egna slutsatser.

Imint har de tre senaste kvartalen börjat redovisa royalty-intäkter från Huawei. Med försäljningsdata som Huawei delgett marknaden tillsammans med Imints redovisade siffror för respektive kvartal går det att göra en hygglig uppskattning för vad Imint tagit betalt av Huawei. I texten konstateras det att Vidhance återfinns i Huawei Mate 9, P10 och Honor 9, Imint har endast gått ut med att Vidhance återfinns i Mate 91. De övriga modellerna har bekräftats genom analys av mjukvaran2.

2016 Q4

I Q4 2016 redovisar Imint försäljningsintäkter på 1,7 miljoner kronor3. Imint tecknade i maj ett utvecklingsavtal med Huawei. Ordervärdet för arbetet beräknades uppgå till 0,8 miljoner kronor4. I Q3 redovisade Imint intäkter på 0,5 miljoner kronor5. Det innebär sannolikt att 0,3 miljoner kronor av de intäkter vi ser i Q4 är hänförliga till utvecklingsavtalet. Således blir slutsatsen att Imint erhöll maximalt 1,4 miljoner kronor baserade på försäljning i Q4 från Huawei.

Huawei börjar sälja telefonen Mate 9 den 3:e november 20166. De publicerade inga försäljningssiffror för Mate 9 under Q4.

2017 Q1

I Q1 2017 redovisar Imint intäkter på 2 miljoner kronor7. Samtidigt redovisar Huawei att man under de fyra första månaderna sålt 5 miljoner Mate 98. Under Q1 finns en känd intäkt och det är utvecklingsavtalet med Samsung, avtalet var uppdelat i faser och hade ett uppskattat ordervärde om 0,8 miljoner kronor 9. Avtalet kom dock bara till fas 13 varför imint borde ha erhållit ca 0,2 miljoner kronor10. Sammanlagt har Imint således erhållit 3,5 miljoner kronor som är kopplade till försäljningen av Mate 9 under Q4 och Q1. Det vi vet är att Mate 9 har sålt 5 miljoner telefoner under perioden. Dock så ser vi att de fyra månaderna Mate 9 saluförs, inte helt täcker Q1, det saknas nästan en månad. Ett snabbt antagande blir därför att Imint erhåller som mest 70 öre per såld mobil.

2017 Q2

I Q2 redovisar Imint intäkter på 4,9 miljoner kronor11. Under detta kvartal har även P10 börjat säljas12. Sammanlagt redovisar Huawei att det sålts 6 miljoner P10 samt att Mate 9 totalt sålt 8,5 miljon sen lansering13. Vi kan då stoppa in 6 miljoner P10 i kvartalets försäljning och uppskatta att Mate 9 stått för en försäljning av 3,5 miljoner under perioden april till Juni. Uppskattningsvis ligger större delen av försäljningen i tidsperioden april/maj. Sammantaget bör dock Huawei sålt runt 8,5-9 miljoner enheter under kvartalet. Enda intäkterna vi vet om att Imint erhåller under Q2 är betalning för ett utvecklingsarbete åt en kinesisk kund, arbetet sträcker sig över sommarmånaderna14. Utvecklingsavtalets bedöms därför ge intäkter i storleksordningen 0,1-0,2 miljoner under Q2. Kvar har vi då 4,7 miljoner som vi kan koppla till licensintäkter. 4,7 / 8,5 ger intäkter runt 55 öre per enhet.

Slår vi ihop den kända försäljningen och de uppskattade intäkterna från Q4 2016 till Q2 2017 Ger det en volym om 14,5 miljoner mobiler och licensintäkter på 8,1 miljon. Detta tyder på en ersättning om kring 55 öre per mobil från Huawei. Något som harmoniserar väl med uppskattningen som gjorts i stycket ovanför.

2017 Q3

Huawei har antagligen sålt ca 12 miljoner enheter med Vidhance under Q3.

Under Q3 tillkommer ytterligare en modell från Huawei. Honor 9 börjar säljas15. Således har vi Mate 9, P10 och Honor 9 som Imint kommer erhålla intäkter för under Q3. De enda kända uppgifterna kring försäljningen av Honor 9 är att telefonen sålde 1 miljon den första månaden16. Enligt data som Huawei gått ut med går det att dra slutsatser om att att toppen för Huaweis modeller är någonstans runt månad 6-7 efter släpp17. Ett estimat av Honor 9 försäljningen är att den inte borde avta utan snarare öka ju närmare månad 6 den kommer vilket gör att Honor 9 bör sälja minst 4 miljoner enheter under Q3. Nästa försiktiga antagande blir att P10 inte minskar sin försäljning gentemot Q2 utan bedöms ha minst en försäljning om 6 miljoner enheter även i Q3. Mate 9 försäljningen har däremot sannolikt passerat toppen och faller gentemot tidigare kvartal och bedöms därför uppgå till 2 miljoner enheter.

Sammantaget ger det en försäljning på ca 12 miljoner enheter under kvartalet. 12 miljoner * 0,55 = 6,6 miljoner kronor i ersättning från Huawei.

Under Q3 påbörjas också försäljningen av telefoner från Imints övriga kunder:

 • Wiko Wim och Wim Lite börjar säljas i juli18.
 • Sharp Aquos R släpptes på marknaden i juli19.
 • BQ lanserades på marknaden i juni20.

Ersättningen per enhet från dessa kunder bedöms vara väsentligt högre än vad Huawei betalar. Detta stöds av uttalanden från bolagets ledning: ”När vi har fått några stora kunder har vi en annan sits och kan vara mer framåtlutade i förhandlingarna. Sedan handlar det om vilka funktioner vi stoppar in.”21

Volymerna från dessa kunder är oerhört svåra att uppskatta då det saknas data för samtliga tillverkare. Enda datan som återfunnits är att Wiko under 2016 sålde 10 Miljoner enheter och har en väldigt snabb tillväxt22. De bägge telefonmodellerna Wiko släppte under Q3 innehållande Vidhance har fått ett väldigt bra mottagande av recensenter varför man förhoppningsvis kan anta att volymerna för dessa är någorlunda stora23. Dessa två modeller innehåller också Imints andra produkt; Live Auto Zoom24. För BQ och Sharp finns det ingen data avseende försäljning. Dessa bedöms utgöra en ytterst liten del av omsättningen i Q3.

Imint har gett ett uppskattat ordervärde om en miljon kronor för BQ under 2 år25. Detta gör att en uppskattning på intäkter i storleksordning 0,2 - 0,3 miljoner kronor bedöms som rimlig under Q3. Vad gäller Sharp och bristen på försäljningsdata så bedöms inte heller denna kund ha signifikant betydelse för Imints resultat i Q3, prediktionen blir därför att Sharp ger en ersättning i samma storleksklass som BQ. Wiko som använder både stabilisering och Live Auto Zoom bedöms däremot ha större påverkan. Dels för att man är en större aktör men också därför att man använt Vidhance i sin marknadsföring av telefonerna. Bedömningen blir därför att Wiko står för mer intäkter än vad Bq Och Sharp gör tillsammans och därför sätts ett uppskattat estimat på 0,5 miljoner under Q3.

Uppskattningarna kring dessa kunder blir väldigt spekulativa då data saknas. Totalt uppskattas att dessa kunder står för ca 1 miljon kronor i intäkter under Q3. Prediktionen är sannolikt väldigt fel men uppsidan är troligtvis högre än vad nedsidan kan förväntas vara. Detta baseras på att dessa kunder inte skulle ge någon lönsamhet om ersättningen understiger Imints kostnader för projekten det innebär att integrera Vidhance hos dessa kunder.

Under Q3 har Imint också erhållit betalning för ett utvecklingsprojekt26. 13 del av projektets intäkter bedöms vara redovisade i Q2 varvid 23 bör bokföras under Q3. Sammantaget ger det intäkter på ca 0,3 miljoner kronor.

De sammanlagda intäkterna med ovanstående uträkningar bedöms bli:

 • Huawei: 6,6 miljoner kronor
 • Övriga Kunder: 1 miljon kronor
 • Utvecklingsavtal: 0,3 miljoner kronor

Sammantaget 7,9 miljoner i intäkter under det tredje kvartalet

Kostnader

Faktiskt möjligt att Imint kommer redovisa ett positivt rörelseresultat i Q3.

Rörelsens kostnader bedöms inte öka i någon större omfattning efter uttalande av CFO27. De kostnader som kan tillkomma under kvartalet är källskatter hänförlig till ökad försäljning i Kina. Källskatten kan uppgå som till mest 10% av royaltyersättningen28. Försäljningsökningen för Imint i Kina Q2 till Q3 uppskattas till ca 2 miljoner kronor varför man kan anta att skatten också stiger med ca 0,2 miljoner kronor. Kostnaderna i Q2 var 10,36 miljoner och sammantaget blir bedömningen att kostnaderna inte överstiger 10,6 miljoner i Q3. Tillsammans med ett estimat om att Imint redovisar aktiverat arbete för egen räkning kring 2,7-2,9 miljoner ser förutsättningarna goda ut för ett positivt resultat efter aktiveringar.

Slutsats

En sammantagen bedömning av ovanstående siffror gör det faktiskt är möjligt att Imint för första gången i bolagets historia kommer redovisa ett positivt rörelseresultat i Q3.


 1. https://www.aktietorget.se/NewsItem.aspx?ID=81808 [return]
 2. http://imintinvestors.com/article/20170912-prediction-of-huawei-sales-of-vidhance-models/ [return]
 3. http://imint.se/invest/bokslutskommunike-20170224.pdf [return]
 4. http://news.cision.com/se/imint/r/imint-har-tecknat-utvecklingsavtal-for-videostabilisering,c2003978 [return]
 5. http://imint.se/invest/imint-q3-2016.pdf [return]
 6. http://consumer.huawei.com/en/press/news/ [return]
 7. http://imint.se/invest/imint-q1-2017.pdf [return]
 8. https://www.androidheadlines.com/2017/04/huawei-sold-5-million-mate-9-units-four-months.html [return]
 9. http://imint.se/nyheter/20170123-imint-utvecklar-videolosning-at-samsung-electronics/ [return]
 10. https://redeye.solidtango.com/widgets/embed/3idwokl2?as=0&auto_play=true&s_referrer=https%253A%252F%252Fwww.redeye.se%252Fcompany%252Fimint-image-intelligence&seek=0 [return]
 11. http://imint.se/invest/imint-q2-2017.pdf [return]
 12. http://consumer.huawei.com/en/press/news/ [return]
 13. http://www.gsmarena.com/huawei_announces_73m_shipments_in_h1_2017-news-26426.php [return]
 14. http://imint.se/nyheter/20170602-imint-tecknar-utvecklingsavtal-ny-kinesisk-kund/ [return]
 15. http://www.prnewswire.com/news-releases/honor-unveils-new-flagship-the-honor-9-300480159.html [return]
 16. http://www.gsmarena.com/huawei_has_already_sold_a_million_mate_8_units_in_china-news-15919.php [return]
 17. https://imintinvestors.com/article/20170912-prediction-of-huawei-sales-of-vidhance-models/ [return]
 18. http://ebuddynews.com/wiko-introducing-wiko-wim-wiko-wim-lite-smartphones-features-price/ [return]
 19. https://press.aktietorget.se/ImintImageIntelligence/83772/673082.pdf [return]
 20. http://www.gsmarena.com/bq_aquaris_x_pro-8641.php [return]
 21. http://www.di.se/nyheter/kursraket-hoppas-pa-huawei-affarer/ [return]
 22. http://gulfnews.com/business/sectors/technology/wiko-aims-to-sell-240-000-phones-in-uae-this-year-1.1967169 [return]
 23. https://www.droidapp.nl/toestellen/wiko-wim-review/ [return]
 24. http://imint.se/nyheter/20170227-videostabilisering-live-autozoom-wiko-wim/ [return]
 25. http://imint.se/nyheter/20160715-imint-tecknar-licensavtal-for-videostabilisering/ [return]
 26. http://imint.se/nyheter/20170602-imint-tecknar-utvecklingsavtal-ny-kinesisk-kund/ [return]
 27. https://redeye.solidtango.com/widgets/embed/xb2ulupa?as=0&auto_play=true&s_referrer=https%253A%252F%252Fwww.redeye.se%252Fcompany%252Fimint-image-intelligence&seek=0 [return]
 28. https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19861083om_sfs-1986-1083 [return]